Inledande kontakt via mail eller telefon leder till en överenskommelse om priser och utformning samt detaljnivå på projektet. 

Därefter möter vi dig på plats för att höra vad ni vill uppnå med trädgården, se platsen och dess förutsättningar

Här finns det tid att gå igenom alla önskemål och funderingar. Mötet brukar ta ca 30min. Vi tar tillfället i akt att mäta och fota området – det är valfritt att vara med på den biten.

Vi utgår alltid från en befintlig situationsplan och även alla typer av ritningar som kan finnas på både hus och trädgård. En checklista och några inledande inspirationsbilder kompletterar den här fasen där vi sätter oss in i dina önskemål men också vilka möjligheter det finns att bygga på platsen, det kan vara gällande detaljplan eller andra bygglovsbestämmelser.

Oavsett projektets nivå och detaljrikedom förser vi dig med ett tidigt utkast på illustrationsplanen för att stämma av att vi rör oss i rätt riktning och har fångat upp dina önskemål och utseende på trädgården. 

Det är fritt fram att ändra i det här steget – allt för att resterande ritningar ska bli korrekta.

Är det större förändringar diskuterar vi priset för detta innan vi fortsätter.

Ritningarna levereras digitalt och vi bifogar även faktura med betalningsvillkor 10 dagar efter godkänd design. Har du beställt paket mellan eller stor får du även med måttritningar som är underlag till entreprenör för byggnationen.

Vi kan även ta fram bygglovsritningar samt konstruktionsritningar  – vilket offereras separat.

Det är ofta många hinder på vägen och vi rekommenderar verkligen att ni/kunderna återkommer till oss under byggtiden för att säkerhetsställa att projektet fortlöper som det ska och om det är något mer vi kan hjälpa till med. Det är något som ingår i våra priser och hjälper inte bara er utan också oss att lämna ifrån oss ett fulländat resultat.

Vi samarbetar också med många duktiga entreprenörer som vi varmt rekommenderar er att använda sig av.