Personuppgiftspolicy

Vi tar din integritet på fullaste allvar. Vi lagrar enbart sådan information om dig som är nödvändiga av tekniska eller lagstiftningsmässiga skäl. Vi lagrar inte kortinformation.
Enligt PUL och EU-förordningen GDPR har du rätt att be oss korrigera och/eller radera all information om dig.
Vi kommer inte att sälja eller överlämna några som helst uppgifter om dig till tredje part.
För att kunna leverera dina beställningar och hantera framtida korrespondens, behöver vi lagra ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-post-adress samt information om dina ordrar och vilka produkter du köpt inklusive eventuella skriftliga meddelande till oss. Dessa uppgifter, exklusive meddelanden måste även av praktiska skäl överlämnas till fraktbolag. Speditören erhåller endast namn, adress och telefonnummer. Den information som vi lagrar kan ligga på servers som ägs av ett externt företag.
Uppgifter som måste sparas för bokföring i minst 7 år enligt Bokföringslagen (1999:1078) och övrig lagstiftning är undantagna från GDPR.
Vi lagrar – av tekniska skäl – även viss information i form av cookies på din dator/telefon/surfplatta. Utöver detta, lagrar vi även viss anonymiserad information i form av besöks-, sök- och försäljningsstatistik och liknande. Anonymiserad information kan delas med analyspartners: Google och webstats.one.com.
Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig är ägaren av Hjelte Garden Design AB.