Beskärning

beskarning

Kräver god kunskap och hänsyn till läge, ålder och ev. sjukdomar på träd och buskar. Vi gör en uppskattning av hur mycket tid som kommer att gå åt och kan därefter lämna ett fast pris. Skicka gärna bilder på träden så blir det lättare att uppskatta kostnaden och tiden. RUT avdrag gäller för denna service.