Skiss/Ritning

Vi kan erbjuda många sorters ritningar som passar just dina behov – allt från bygglovsritningar till växtplaceringar. Eftersom alla projekt har olika förutsättningar är det svårt att säga exakt pris för just ditt projekt, men priserna ligger mellan 15.000-68.500:- inkl. moms. Kontakta oss för mer information.

Markplanering

3D ritningar

Bygglovsritningar

Växt,- & övriga ritningar